28. 3. 2010

Můžete na nám řici jedno slovo do kamery, prosím?


Samotné téma „Za prachy“ a zaměření citátů na bohatství a peníze se spíše uchyluje do pozadí podstaty tohoto díla. Primární jest ukázat sílu jediného slova vyřčeného do kamery jednou osobou. Zamýšlíme se nad bezmeznou důvěřivostí, možná neuvědomělostí lidí, kteří nám poskytli svůj autentický hlas a tvář nebo lidí, kteří je tímto pověřili. Dali nám tím prakticky absolutní tvůrčí volnost. Mohli jsme s jejich hlasy a tvářemi naložit jakkoliv.

Matti Tetřev & David Čáp